διατίθημι

διατίθημι, [ per.] 3pl. [tense] impf.
A

διετίθουν Antipho Trag.1

:—arrange each in their several places, distribute, τὰ κρέα, in sacrificing, Hdt.1.132;

τὸ μὲν ἐπὶ δεξιά, τὸ δ' ἐπ' ἀριστερά Id.7.39

;

ᾗπερ οἱ θεοὶ διέθεσαν τὰ ὄντα X.Mem.2.1.27

;

δ. οἶνον εἰς ὀστράκια Arist.HA594a11

.
II manage well or ill, usu. with Adv.,

κράτιστα δ. τὰ τοῦ πολέμου Th.6.15

;

καλὸν πρᾶγμα κακῶς δ. D.19.88

; of persons, δ. ἑωυτὸν ἀνηκέστως treat himself barbarously, Hdt.3.155:—[voice] Pass., οὐ ῥᾳδίως διετέθη he was not very gently handled, Th.6.57; ἀπόρως διατεθέντας reduced to helplessness, Lys.18.23;

ἀθλίως διατιθέμενος Pl.Criti.121b

;

σῶμα διατεθειμένῳ κακῶς Men.591

.
2 c. acc. pers., with Advbs., dispose one so or so,

ὅταν οὕτω διαθῇς τοὺς Ἕλληνας Isoc.5.80

;

οὕτω διαθεὶς . . τὰς πόλεις πρὸς ἀλλήλας D.18.168

;

δ. τινὰς ἀπίστως πρὸς ἡμᾶς αὐτούς Id.20.22

;

τὸν ἀκροατὴν δ. πως Arist.Rh.1356a3

:—[voice] Pass., to be disposed in a certain manner,

πρός τινα Pl.Tht.151c

, Isoc.8.14
;

οἰκειότερον διατεθῆναί τινι Id.12.160

;

τὸν εἰρημένον τρόπον Arist.Pol.1302a35

; ἐρωτικῶς δ., of animals, Pl.Smp.207c, cf. Longus1.15 (διάκειμαι is more usu. as [voice] Pass. in this sense).
III set forth, of speakers, minstrels, etc., recite,

κακῶς ποιήματα Pl.Chrm.162d

, cf. Lg.658d; cf. B. 6.
2 describe, Str.1.1.16, etc.
B [voice] Med., arrange as one likes, dispose of,

τὴν θυγατέρα X.Cyr. 5.2.7

;

τὰ σώματα ἐπονειδίστως δ. Isoc.12.140

;

οὔθ' ὅσ' ἂν πορίσωσι . . ταῦτ' ἔχοντες διαθέσθαι D.2.16

;

εἰς καλὸν δ. τὰ πεπραγμένα Luc.Hist. Conscr.51

, cf. Merc.Cond.25; spend,

δ. τὰς οὐσίας εἴς τι Plb.20.6.5

: metaph.,

τὸ πλεῖον τῆς ὀργῆς εἴς τινα Id.16.1.2

.
2 dispose of one's property, devise it by will, Is.3.68;

τὴν οὐσίαν ἑτέρῳ Id.7.1

; δ. διαθήκας, διαθήκην, make a will, Lys.19.39, Pl.Lg.922c: abs., ibid., Lys. 6.41;

κἂν ἀποθάνῃ μὴ διαθέμενος

intestate,

Arist.Pol.1270a28

;

ὁ δ.

the testator,

Ep.Hebr.9.16

.
3 dispose of merchandise,

φόρτον Hdt. 1.1

,194, cf. X.An.7.3.10, Ath.2.11;

τισί Pl.Lg.849d

;

ἔλαιον καὶ κίκι PRev.Laws48.4

(iii B. C.);

δ. τὴν ὥραν καὶ τὴν σοφίαν X.Mem.1.6.13

;

δ. τι τριπλασίας τιμῆς ἢ πρότερον D.42.31

.
4 arrange or settle mutually, δ. διαθήκην τινί make a covenant with one, Ar.Av.439;

δ. διαθήκην πρός τινα Act.Ap.3.25

; ἔριν δ. ἀλλήλοις settle a quarrel, X. Mem.2.6.23;

ὡμολόγνσαν καὶ διέθεντο ὀφείλειν IG12(7).67.58

([place name] Amorgos).
5 compose, make,

νόμους Pl.Lg.834a

.
6 set forth, recite, λόγους, δημηγορίαν, etc., Plb.3.108.2, D.H.11.7, cf. D.S.12.17;

πολλοὺς ἐπαίνους τινῶν D.H.3.17

;

δ. ῥῆσιν ἐφ' ἑαυτοῦ Luc.Herm. 1

.
b Gramm., διατιθέναι and -τίθεσθαι to act and be acted upon, A.D.Synt.12.15; τὸ διατιθέν and τὸ διατιθέμενον subject and object, ib.127.22.

Greek-English dictionary (Αγγλικά Ελληνικά-λεξικό). 2014.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.